Kaikki sivuston materiaali on tekijänoikeuden alaista.
Everything on this site is under copyright law.

Varastaminen on vastoin lakia, toisin sanoen rangaistava rikos. Puutun kyllä kaikkiin varkaustapauksiin, enkä salli minkäänlaista töideni köyttöä ilman kirjallista suostumusta (ja maksua).

Stealing is against law, in other words it's a crime that a stealer will be punished for. I will not let theft cases go and I do not allow any of my work to be used in any way or in any site without written agreement (and payment).

Should you notice my artwork anywhere (other than kalmakoira.deviantart.com), please let me know at dream.thieve[at]hotmail[dot]com
Mikäli huomaat töitäni jossakin (muualla kuin kalmakoira.deviantart.com), olethan kiltti ja ilmoitat minulle osoitteeseen dream.thieve[at]hotmail[dot]com
[at]=@   [dot]=.

Copyrights & Credits